Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σφάλμα TLS σε Windows 7, Outlook 2007 & 2010

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται συνήθως όταν χρησιμοποιείτε Windows 7, Outlook 2007 & 2010 ή οποιοδήποτε παλαιότερο πρόγραμμα-email client, αλληλογραφίας που δεν υποστηρίζει τις νεότερες εκδόσεις TLS.

 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ώστε να ενεργοποιήσετε το TLS 1.1 και 1.2 στα Windows 7. Να υπενθυμίσουμε πως το συγκεκριμένο λειτουργικό δεν υποστηρίζεται πλέον από την Microsoft!

 

Αρχικά βεβαιωνόμαστε πως το Windows Update είναι πλήρως ενημερωμένο! Έναρξη => Ρυθμίσεις => Windows Update

 

Κατεβάζουμε την κατάλληλη έκδοση από τον σύνδεσμο εδώ 32bit ή 64bit και την εγκαθιστούμε: https://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb3140245

Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε το easy fix: https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-winhttp-in-windows-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392#bkmk_easy

Ανοίξουμε το σημειωματάριο των Windows και κάνουμε επικόλληση το παρακάτω:

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

 

Κάνουμε αποθήκευση ως tls.reg στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ μας. Στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ στο συγκεκριμένο αρχείο "εκτέλεση ως διαχειριστής".

Τέλος πραγματοποιούμε επανεκκίνηση του Η/Υ μας και στη συνέχεια ανοίγουμε τον Email Client μας, όπως το Outlook και δοκιμάζουμε να συνδεθούμε.