Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ρυθμίσεις email για Apple Mail

Στον παρακάτω οδηγό θα δούμε πως μπορούμε να συνδέσουμε το email μας στο Apple Mail του MacOS.

Από το μενού Apple Mail, επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού (Add Account).

Επιλέξτε Προσθήκη άλλου λογαριασμού Mail (Add Other email account) - (Άλλος).

Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις στα αντίστοιχα πεδία:

 •     Όνομα: Εδώ πληκτρολογείτε το όνομά σας, όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στους παραλήπτες των μηνυμάτων σας.
 •     Διεύθυνση email: Η πλήρης διεύθυνση email σας, (πχ username@το_domain_σας.gr)
 •     Κωδικός πρόσβασης: Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού email σας Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Create.
 •     Περιγραφή: Ονοματίζεται όπως θέλετε τον λογαριασμό σας

Στη συνέχεια συμπληρώστε τα επόμενα πεδία του incoming mail server:

 •     Account Type: Ο τύπος του λογαριασμού σας. Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας είτε ως IMAP είτε ως POP. 
 •     Mail server (Όνομα host): Πληκτρολογήστε mail.το_domain_σας.gr 
 •     User Name (Όνομα χρήστη): Πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση email σας (πχ username@το_domain_σας.gr).
 •     Password (Συνθηματικό): Πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει για το email σας

Στη συνέχεια συμπληρώστε τα επόμενα πεδία του outgoing mail server:

 •     Outgoing mail server (SMTP) (Όνομα host): Πληκτρολογήστε mail.το_domain_σας.gr
 •     User Name (Όνομα χρήστη): Πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση email σας (πχ username@το_domain_σας.gr).
 •     Password (Συνθηματικό): Πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει για το email σας

Για να τελειώσετε με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε επόμενο (next).