Εφαρμογές (Applications)

Wordpress: Πως δημιουργώ μενού

Για την δημιουργία του κεντρικού Menu της ιστοσελίδας σας, αφού συνδεθείτε στην διαχείριση του Wordpress κατευθύνεστε βηματικά:

  • Εμφάνιση < Μενού < Δημιουργία νέου.
  • Στην διαχείριση τοποθεσιών επιλέγετε ως Primary menu αυτό που μόλις δημιουργήσατε.
  • Θα παρατηρήσετε στην αριστερή πλευρά ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σελίδες, δημοσιεύσεις, κατηγορίες ή συνδέσμους για να προσθέσετε στο μενού σας. Απλά επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα από τις σελίδες ή τις κατηγορίες που θέλετε να προσθέσετε στο μενού σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη στο μενού».
  • Μόλις προστεθούν στο μενού σας, μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε τα στοιχεία για να αλλάξετε τη σειρά τους.
  • Το μεγαλύτερο μέρος είναι αρκετά αυτονόητο, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε σχετικά με τα μενού. Το πρώτο είναι τα εμφωλευμένα στοιχεία μενού, ή αλλιώς υπο-μενού και το δεύτερο είναι οι προσαρμοσμένοι σύνδεσμοι.