Εφαρμογές (Applications)

Wordpress: Δημιουργία νέου χρήστη

Για την εισαγωγή επιπλέον χρήστη στο Wordpress σας, όπου θα μπορεί να επεξεργάζεται και να ανεβάζει αρχεία στην ιστοσελίδα σας, αφού συνδεθείτε στην διαχείριση του Wordpress (wp-admin) κατευθύνεστε βηματικά:

  • Χρήστες < Προσθήκη και συμπληρώνετε τα πεδία.
  • Στην επιλογή ρόλου μπορείτε να επιλέξετε τα δικαιώματα που θα έχει ο νέος σας χρήστης με κατώτατο δικαίωμα του Συνδρομητή και ανώτατο του Διαχειριστή.
  • Τέλος επιλέγετε “Προσθήκη Μέλους”.