Εφαρμογές (Applications)

Wordpress: Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Αν έχετε χάσει ή ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του WordPress, υπάρχει ένας τρόπος επαναφοράς του μέσω της βάσης δεδομένων του. Ο πιο απλός τρόπος για να επεξεργαστείτε τη βάση δεδομένων είναι μέσω του εργαλείου phpMyAdmin του λογαριασμού φιλοξενίας σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο phpMyAdmin θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο cPanel. Έπειτα βρείτε την κατηγορία Databases και κάντε κλικ στο εικονίδιο του phpMyAdmin.

Μόλις μπείτε στην σελίδα του phpMyAdmin θα πρέπει να επιλέξετε την βάση δεδομένων της WordPress εγκατάστασης σας από το αναπτυσσόμενο μενού στα αριστερά. Η σελίδα σας θα ανανεωθεί και θα εμφανίσει τους πίνακες της βάσης δεδομένων που επιλέξατε στο δεξί μέρος. Έπειτα μεταβείτε στην καρτέλα SQL που θα βρείτε στην επάνω μπάρα πλοήγησης.

Η καρτέλα SQL περιέχει ένα πεδίο κειμένου στο οποίο θα πρέπει να γράψτε το ακόλουθο SQL ερώτημα:

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5('new_password') 
WHERE `wp_users`.`user_login` = "username";

Αντικαταστήστε τις μεταβλητές στο ερώτημα ως εξής:

new_password - αντικαταστήστε το με το νέο κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

username - αντικαταστήστε το με το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας όπου ο κωδικός πρόσβασης θα ενημερωθεί ως new_password.

Μόλις προετοιμάσετε κατάλληλα το SQL ερώτημα, κάντε κλικ στο κουμπί GO για να το εκτελέσετε. 

Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς λάθη, τότε ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη σας θα έχει αλλάξει και πλέον θα μπορείτε να συνδεθείτε ξανά στον πίνακα ελέγχου της WordPress ιστοσελίδας σας με το νέο κωδικό πρόσβασης.