Εφαρμογές (Applications)

Wordpress: Εγκατάσταση μέσω Softaculous

Εγκατάσταση WordPress μέσω του εργαλείου Softaculous:

Συνδεθείτε στο cPanel του λογαριασμού φιλοξενίας σας

Στο πεδίο SOFTACULOUS APPS INSTALLER κάνετε κλικ στο εικονίδιο WordPress.

Κατόπιν κάνετε κλικ στο μπλέ κουμπί «Install Now».

Στο πεδίο Software Setup επιλέγετε:

  • «Choose Protocol» επιλέγετε πρωτόκολλο HTTPS
  • «Choose Domain» επιλέγετε το κεντρικό domain της εγκατάστασης
  • «In Directory» το αφήνετε κενό, αν επιθυμείτε το WordPress να εγκατασταθεί στο κεντρικό domain σας στο public_html, ή πληκτρολογείτε τον φάκελο στον οποίο επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το WordPress (πχ για domain.gr/new-site, πληκτρολογείτε /new-site).

Συμπληρώνετε τα επιθυμητά Site Settings και τα επιθυμητά στοιχεία εισόδου για την διαχείριση του WordPress σας στο πεδίο Admin Account. Επιλέγετε γλώσσα διαχείρισης του WordPress (Ελληνικά, Αγγλικά κτλ) και αν θέλετε ενεργοποιείτε από τα Plugins το Limit Login & τον Classic Editor.

Στο πεδίο Advanced Options μπορείτε να δείτε περαιτέρω ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων σας και μπορείτε να μετονομάσετε την βάση δεδομένων σας και το Table Prefix. Ακόμα μπορείτε να επιλέξετε αν θα θέλετε οι αναβαθμίσεις του Wordpress να γίνονται αυτόματα, όπως και για τα Plugin που θα εγκαταστήσετε.

Select Theme: επιλέγετε ένα από τα πολλαπλά διαθέσιμα themes του WordPress όπου επιθυμείτε να εγκαταστήσετε.

Τοποθετείτε το επιθυμητό email στο οποίο θα λάβετε τις πληροφορίες της εγκατάστασης σας. Τέλος πατάτε installl.