Γενικά

Η σελίδα μου εμφανίζει το μήνυμα "Reported Attack Site"

Εάν δείτε την παρακάτω εικόνα όταν θα μπείτε στη σελίδα σας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ύποπτο περιεχόμενο στη σελίδα σας.

Σημειώνεται ότι η ειδοποίηση αυτή εμφανίζεται σε συγκεκριμένους browsers όπως οι Mozilla Firefox, Google Chrome και μερικές εκδόσεις Safari, οι οποίοι έχουν σχέση με τη Google.

H Google σας δίνει αυτήν την ειδοποίηση γιατί ανίχνευσε ύποπτο περιεχόμενο στη σελίδα σας. Θα πρέπει να "καθαρίσετε" το λογαριασμό σας από τα μολυσμένα αρχεία ώστε η Google να αφαιρέσει την ειδοποίηση αυτή.
Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι από τη Google και σας δίνουν βήμα βήμα τι πρέπει να κάνετε.

Εφόσον ο λογαριασμός σας έχει "καθαριστεί" από τα μολυσμένα αρχεία, πρέπει να γίνει ένα
αίτημα από εσάς προς την Google μέσω του λογαριασμού σαςστο Google Webmaster Tool.
Τα παρακάτω βήματα δεν μπορούν να γίνουν από εμάς.

Από τη σελίδα της Google:

https://www.google.com/webmasters/

Εφόσον "καθαρίσετε" το λογαριασμό σας από τα μολυσμένα αρχεία, μπορείτε να στείλετε αίτημα ώστε να ελέγξουν τη σελίδα σας και πάλι από τη Google.

Σημειώνεται ότι πρέπει να δείξετε ότι σας ανήκει η σελίδα σας για να κάνετε αίτημα για έλεγχο της σελίδας σας.

  1. Κάντε είσοδο στο Webmaster Tools με το Google λογαριασμό σας.
  2. Στην επιλογή Αρχική σελίδα, επιλέξτε την επιλογή "Προσθήκη ιδιότητας", στην συνέχεια προσθέστε την σελίδα που θέλετε και πατάτε "Προσθήκη"
  3. Στη σελίδα Overview, κάντε κλικ στο Request a review και ακολουθείστε τις οδηγίες.