Γενικά

Τι πρέπει να κάνω για να μην γίνει hacked η σελίδα μου;

Μερικές συμβουλές για την προστασία της σελίδας σας από επιθέσεις, παρακαλούμε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Το πρώτο και σημαντικό βήμα είναι να μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς σας. Eάν χρειαστεί να δώσετε τον κωδικό σας σε κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλάξτε τον αφού τελειώσει με την εργασία που είχε να κάνει σχετικά με τη σελίδα σας. Μην αποθηκεύετε τους κωδικούς σας σε απλό .txt αρχείο στον Η/Υ σας. Αλλάζετε πολύ συχνά τον κωδικό σας.

Δεύτερο βήμα είναι να διασφαλίσετε ότι ο προσωπικός σας Η/Υ δεν έχει κάποιον ιό (virus, trojan, keylogger).

Να έχετε πάντα ενημερωμένη και στην τελευταία έκδοση τη σελίδα σας. Πάντοτε πρέπει να αναβαθμίζετε το blog (πχ Wordpress), το CMS (Joomla) το forum, ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα Prestashop κτλπ.

Ελέγξτε τα δικαιώματα στα αρχεία σας. Τα δικαιώματα στα αρχεία σας πρέπει να είναι 755 ή 644. Οι τελευταίοι 2 αριθμοί δεν πρέπει να τελειώνουν σε 7, 6, 3, ή 2.

Μην αφήνετε ποτέ κώδικα script στη σελίδα σας που δεν τον χρειάζεστε ή κάποιο plugin καλύτερα να το σβήσετε παρά να μείνει απενεργοποιημένο.

Μπορείτε να πάρετε backup των αρχείων σας και να διαγράψετε ότι δεν χρειάζεστε.

Ο κώδικας που δε συντηρείται και δεν είναι ενημερωμένος μπορεί να είναι σημαντικό κενό ασφάλειας και απειλή για το λογαριασμό.