Θέματα FTP

Πως ανεβάζω τα αρχεία μου;

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας της 1HOST σας επιτρέπουν τη χρήση FTP Client, File Manager και άλλων προγραμμάτων web development με δυνατότητα να ανεβάσετε τα αρχεία σας.

Ο πιο απλός τρόπος να ανεβάσετε τα αρχεία σας χωρίς τη χρήση FTP προγράμματος είναι μέσω του cPanel σας – File Manager, μέσα στο directory public_html.

Τα αρχεία πρέπει να ανεβούν μέσα στο directory "public_html" και η αρχική μας σελίδα να ονομάζεται index (index.html, index.htm, index.php κλπ).

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα FTP Client.