Θέματα FTP

Filezilla

Ένα από τα γνωστά προβλήματα που δημιουργούν οι multi threadded ftp clients είναι να μπλοκάρεται το IP Address του χρήστη λόγω πολλαπλών συνδέσεων.

Για την αποφυγή του παραπάνω πρέπει απαραίτητα να ρυθμίσετε το Filezilla ως εξής:

(English version)

Edit – Settings – Transfers

1. Maximum simultaneous transfers: 1

2. Limit of concurrent downloads: 1

3. Limit of concurrent uploads: 1

(Ελληνική έκδοση)

Επεξεργασία – Ρυθμίσεις – Μεταφορές 

1. Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων μεταφορών: 1

2. Όριο Ταυτόχρονων λήψεων: 1

3. Όριο ταυτόχρονων αποστολών: 1