Χρεώσιμες κινήσεις .gr TLD

Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη

Αλλαγή επωνυμίας αλλά με το ίδιο ΑΦΜ

Μεταφορά domain σε άλλον ιδιοκτήτη

Μεταφορά σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Καταχώρηση ονόματος με 2 χαρακτήρες

Καταχώρηση domain με 2 χαρακτήρες μεταβλητό μέρος