Επαγγελματικό Email

Email Small Business

1GB χώρος στο δίσκο
10 emails
1024 MB Mailbox Size
Email Aliases 10
Υποστήριξη IMAP / POP3 - SMTP
Email σε mobile / tablet / desktop συσκευές
Webmail Horde / Roundcube
Email Forwarding
Anti-spam προστασία

Email Pro Business

10GB χώρος στο δίσκο
20 emails
2048 MB Mailbox Size
Email Aliases 10
Υποστήριξη IMAP / POP3 - SMTP
Email σε mobile / tablet / desktop συσκευές
Webmail Horde / Roundcube
Email Forwarding
Anti-spam προστασία

Email Essentials Business

30GB χώρος στο δίσκο
30 emails
3072 MB Mailbox Size
Email Aliases 20
Υποστήριξη IMAP / POP3 - SMTP
Email σε mobile / tablet / desktop συσκευές
Webmail Horde / Roundcube
Email Forwarding
Anti-spam προστασία

Email Premium Business

50GB χώρος στο δίσκο
50 emails
5120 MB Mailbox Size
Email Aliases 30
Υποστήριξη IMAP / POP3 - SMTP
Email σε mobile / tablet / desktop συσκευές
Webmail Horde / Roundcube
Email Forwarding
Anti-spam προστασία