Ρυθμίσεις email για Mozilla Thunderbird

Στον συγκεκριμένο οδηγό μπορείτε να δείτε πως μπορείτε να ρυθμίσετε το email σας στο Mozilla Thunderbird.

  • Επιλέξτε το μενού Tools (Εργαλεία) , κάντε κλικ στην εντολή Account Settings(Ρυθμίσεις Λογαριασμού).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί (Ενέργειες λογαριασμού) Add Account (Προσθήκη Λογαριασμού) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Email Account (Λογαριασμός Αλληλογραφίας) από την σελίδα New Account Setup (Ρύθμιση νέου Λογαριαμού) του οδηγού και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
  • Στο πεδίο Identity (Ταυτότητα), συμπληρώστε το όνομά σας (όπως θέλετε να εμφανίζεται σε όλους όσους θα λαμβάνουν μηνύματα από εσάς) και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας username@το_domain_σας.gr και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
  • Στη σελίδα Server Information (Πληροφορίες Διακομιστή), επιλέγετε POP ή IMAP για τον τύπο της εισερχόμενης αλληλογραφίας και συμπληρώστε στον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας: mail.το_domain_σας.gr και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
  • Στην σελίδα User Name (Όνομα χρήστη) πληκτρολογήστε το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) του λογαριασμού σας. Το username είναι η πλήρη διεύθυνση αλληλογραφίας τους π.χ: username@το_domain_σας.gr και το password, το password που έχετε ορίσει κατά την δημιουργία του email
  • Στη σελίδα Account Name (Όνομα Λογαριασμού) του οδηγού, πληκτρολογήστε το όνομά πού θα χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο λογαριασμό και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
  • Τέλος επιλέγετε το κουμπί Finish (Τέλος) για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού και είστε έτοιμοι να στείλετε ή να λάβετε το πρώτο σας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου!
  • email
  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

Πως δημιουργώ email λογαριασμό

Η υπηρεσία  email είναι μια από τις βασικότερες που σας παρέχει η 1HOST μαζί με κάθε πακέτο...

Πως θα δω τα email μου μέσω Webmail

Το Webmail σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε ένα λογαριασμό email μέσα από το browser...

Ρυθμίσεις Microsoft Outlook 2007/2010 - Outlook Express

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να δείτε ρυθμίσεις για το Microsoft Outlook 2007 / 2010 και...

cPanel: Spam Filters

Σε αυτό το video θα δείτε πως μπορείτε να ρυθμίσετε τα "Spam Filters" στο cPanel σας. Σε όλους...

Πως μπορώ να αλλάξω τον κωδικό του webmail

Στο παρακάτω video θα δείτε πως μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό του email σας μέσα από το Webmail...