Άρθρα

 Μεταφέρονται αυτόματα οι Nameservers και τα πρόσωπα επαφής του domain μου;

Με την μεταφορά του domain name σας στην 1HOST, μεταφέρονται αυτόματα και οι nameservers που...

 Πως μπορώ να αλλάξω τους nameservers του domain μου;

Για να αλλάξετε τους nameservers που έχετε δηλώσει στο domain σας, αφού συνδεθείτε στον...

 Τι nameservers πρέπει να χρησιμοποιήσω για το domain μου;

Αν είστε στο Ελληνικό Datacenter οι nameservers που πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι οι παρακάτω:...

 Τι είναι οι nameservers (Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας);

Nameservers είναι οι DNS εγγραφές με τις οποίες χρησιμοποιούμε το domain name μας για την...